ใช้เพชรรับเลย
Posted on : 04/03/2018
ย้อนกลับใช้เพชรครบตามจำนวนที่กำหนดรับเลย

  ครบ 999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ฟ้า] x10, เพชร x100
  ครบ 1,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ฟ้า] x20, เพชร x100
  ครบ 2,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ฟ้า] x30, เพชร x100
  ครบ 3,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ฟ้า] x30, เพชร x100
  ครบ 4,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ฟ้า] x30, เพชร x100
  ครบ 5,999 เพชร รับ T91 WolfA1[ม่วง] 1 จันทร์ Lv.1 (ถาวร) x1

ระยะเวลา:
- วันที่ 4 มี.ค. 2561 00.00 น. - 7 มี.ค. 2561 23.59 น.

หมายเหตุ:
- รับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- หมดเขตวันที่ 7 มี.ค. 2561 23.59 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง