ใช้เพชรรับเลย
Posted on : 11/02/2018
ย้อนกลับ

 

ใช้เพชรครบตามจำนวนที่กำหนดรับเลย

  ครบ    999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ม่วง] x20, เพชร x200
  ครบ 1,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ม่วง] x30, เพชร x300
  ครบ 2,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ม่วง] x40, เพชร x400
  ครบ 3,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ม่วง] x50, เพชร x500
  ครบ 4,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ม่วง] x50, เพชร x600
  ครบ 5,999 เพชร รับ ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ม่วง] x50, เพชร x1000
        (รวม ชิ้นส่วนผลึกอัพเกรด S [ม่วง] x1, เพชร x3,000)

ระยะเวลา:
- วันที่ 11 ก.พ. 2561 00.00 น. - 14 ก.พ. 2561 23.59 น.

หมายเหตุ:
- รับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- หมดเขตวันที่ 14 ก.พ. 2561 23.59 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง