พิชิต CO-OP
Posted on : 18/01/2018
ย้อนกลับ

[กิจรรมรายวัน]
เล่นโหมด CO-OP ตัดสินเมืองเวท (ยาก)

  ผ่านด่าน 1 รับ: เพชร x5, เหรียญคืนชีพ x5
  ผ่านด่าน 2 รับ: เพชร x10, เหรียญคืนชีพ x10
  ผ่านด่าน 3 รับ: เพชร x15, เหรียญคืนชีพ x15

ระยะเวลา:
- วันที่ 18 ม.ค. 2561 00.00 น. - 24 ม.ค. 2561 23.59 น.

หมายเหตุ:
- เล่นในโหมด CO-OP เท่านั้น
- หมดเขตวันที่ 17 ม.ค. 2561 23.59 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง