เทพ CHALLENGE
Posted on : 11/01/2018
ย้อนกลับ[กิจรรมรายวัน]

เล่นโหมด CHALLENGE ถึงคะแนนที่กำหนดรับ
  ถึง 3,000,000 คะแนนรับ: เพชร x5, Exp พันธมิตร(S) x5
  ถึง 4,000,000 คะแนนรับ: เพชร x5, Exp พันธมิตร(S) x5
  ถึง 5,000,000 คะแนนรับ: เพชร x5, Exp พันธมิตร(S) x5
  ถึง 6,000,000 คะแนนรับ: เพชร x10, โกลด์ x5,000, Exp พันธมิตร(S) x5
  ถึง 7,000,000 คะแนนรับ: เพชร x10, โกลด์ x10,000, Exp พันธมิตร(S) x10

ระยะเวลา:
- วันที่ 11 ม.ค. 2561 12.00 น. - 17 ม.ค. 2561 23.59 น.

หมายเหตุ:
- เล่นโหมด CHALLENGE เท่านั้น
- หมดเขตวันที่ 17 ม.ค. 2561 23.59 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง