พิชิต World Boss
Posted on : 04/01/2018
ย้อนกลับ

[กิจรรมรายวัน]
เล่นโหมด CO-OP World Boss (ยาก)

  • ผ่านด่าน รับ: เพชร x20, เหรียญคืนชีพ x10, UAV x10, ชิ้นส่วน Longbow APS [ม่วง] x10, ชิ้นส่วน เอวิล Evolve [ม่วง] x10

ระยะเวลา:
- วันที่ 4 ม.ค. 2561 00.00 น. - 10 ม.ค. 2561 23.59 น.

หมายเหตุ:
- เล่นในโหมด CO-OP World Boss เท่านั้น
- หมดเขตวันที่ 10 ม.ค. 2561 23.59 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง