Tournament
Posted on : 10/11/2017
ย้อนกลับ

 

เลื่อนอันดับ Tournament ถึงอันดับที่กำหนดรับ

  • ถึง ชั้นสูง V รับ 20 เพชร
  • ถึง เชี่ยวชาญ V รับรวม 40 เพชร
  • ถึง มาสเตอร์ V รับรวม 60 เพชร
  • ถึง ตำนาน V รับรวม 80 เพชร
  • ถึง เทพสงคราม รับรวม 100 เพชร

ระยะเวลา:
- วันที่ 10 พ.ย. 2560 00.00 น. - 21 พ.ย. 2560 23.59 น.

หมายเหตุ:
- เล่นในโหมด Tournament เท่านั้น
- รับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- หมดเขตวันที่ 21 พ.ย. 2560 23.59 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง